ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06910 เลขประจำตัวนักเรียน 24742
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงอรวัสสา ไปเหนือ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .167 ม.2 ซ.- ถ.-
.ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 036794034
E-Mail วันเกิด 13/06/2545
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06910

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06910

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software