ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06914 เลขประจำตัวนักเรียน 24746
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มีสวัสดิ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .12/1 ม.5 ซ.- ถ.-
.ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 15/03/2545
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06914

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06914

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software