ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06922 เลขประจำตัวนักเรียน 24754
ชื่อ-สกุล เด็กชายทรงวุฒิ ซอจะโป๊ะ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .171/2 ม.7
.ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 29/12/2544
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2560

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06922

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06922

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software