ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06925 เลขประจำตัวนักเรียน 24757
ชื่อ-สกุล เด็กชายธฤต ตะกรุดเงิน
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .228 ม.8
.ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง
.10240   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 05/06/2543
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2560

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06925

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06925

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software