ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB07002 เลขประจำตัวนักเรียน 24833
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงสุมิตา สมบุญคุณ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .6 ม.1
.ต.หนองรี อ.ลำสนธิ
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 19/02/2545
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07002

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07002

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software