ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB07013 เลขประจำตัวนักเรียน 24844
ชื่อ-สกุล เด็กชายภูฟ้า มาศทอง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .678 ม.4 ซ.ไม่มี ถ.ไม่มี
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ ไม่มี
E-Mail วันเกิด 03/04/2545
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07013

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07013

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software