ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB07014 เลขประจำตัวนักเรียน 24845
ชื่อ-สกุล เด็กชายรัฐนันท์ ตะกรุดเพ็ง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .12 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ 056794270
E-Mail วันเกิด 05/12/2544
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07014

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07014

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software