ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB07079 เลขประจำตัวนักเรียน 24911
ชื่อ-สกุล นางสาวกุลธิดา มากพงษ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .286/2 ม.1
.ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 11/11/2544
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2564

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07079

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07079

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software