ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB07086 เลขประจำตัวนักเรียน 24918
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงชนิตา ชัยชนะ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .73 ม.6
.ต.ท่ามะนาว อ.ท่ามะนาว
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 29/11/2544
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2560

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07086

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07086

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software