ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB07114 เลขประจำตัวนักเรียน 24946
ชื่อ-สกุล เด็กชายมงคล หงษ์ร่อน
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .70 ม.3
.ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 19/08/2544
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07114

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07114

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software