ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB07239 เลขประจำตัวนักเรียน 25072
ชื่อ-สกุล นางสาวศิรินภา อัปมะโน
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .143/1 ม.4 ซ.- ถ.-
.ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 30/09/2541
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2560

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07239

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07239

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software