ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB07314 เลขประจำตัวนักเรียน 25147
ชื่อ-สกุล นายวรชล บุญคำ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .949 ม.8 ซ.- ถ.-
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 05/10/2541
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2560

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07314

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07314

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software