ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB07450 เลขประจำตัวนักเรียน 23935
ชื่อ-สกุล เด็กชายสรศักดิ์ ภิรมย์ชม
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .7/1 ม.7
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.ลพบุรี   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 18/11/2543
วันสมัครสมาชิก 16/05/2556 วันหมดอายุ 31/03/2559

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07450

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07450

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software