ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB07528 เลขประจำตัวนักเรียน 25711
ชื่อ-สกุล นายธนวัฒน์ สุขศิริ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .362/4 หมู่6
.ลำนารายณ อ.ชัยบาดาล
.ลพบุรี 15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 29/10/2542
วันสมัครสมาชิก 25/05/2558 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07528

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07528

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software