ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB07530 เลขประจำตัวนักเรียน 25713
ชื่อ-สกุล นายวรวัฒน์ แสนศิริ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .25/2 หมู่7
.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล
.ลพบุรี 15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 26/07/2542
วันสมัครสมาชิก 25/05/2558 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07530

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07530

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software