ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB07536 เลขประจำตัวนักเรียน 25719
ชื่อ-สกุล นางสาวเบญจวรรณ จันทะเจียง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .40 ม.10
.หนองรี อ.ลำสนธิ
.ลพบุรี 15190   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 04/11/2542
วันสมัครสมาชิก 25/05/2558 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07536

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07536

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software