ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB07541 เลขประจำตัวนักเรียน 25724
ชื่อ-สกุล นายณัฐพงศ์ ไชยชาย
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .211 ม.10
.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
.เพชรบูรณ์   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 25/10/2542
วันสมัครสมาชิก 25/05/2558 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07541

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07541

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software