ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB07543 เลขประจำตัวนักเรียน 25726
ชื่อ-สกุล นายภาคภูมิ โอสถ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .94 ม.4
.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล
.ลพบุรี   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 18/10/2542
วันสมัครสมาชิก 25/05/2558 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07543

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07543

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software