ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB07934 เลขประจำตัวนักเรียน 25479
ชื่อ-สกุล เด็กชายชยุตม์ เพิ่มวงศ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .
.
.   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 02/07/2545
วันสมัครสมาชิก 06/07/2558 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07934

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07934

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-461543 Fax 036-461801     Copyright@Photha Software