ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB07981 เลขประจำตัวนักเรียน 25527
ชื่อ-สกุล เด็กชายณัฐชนน สมเกิด
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .
.
.   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 04/07/2546
วันสมัครสมาชิก 06/07/2558 วันหมดอายุ 30/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07981

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07981

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software