ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09036 เลขประจำตัวนักเรียน 25915
ชื่อ-สกุล นายกวิน แก้วดวงเล็ก
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .92 ม.9
.ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 30/08/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09036

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09036

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software