ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09039 เลขประจำตัวนักเรียน 25918
ชื่อ-สกุล นายชวกร สุทธิชลสกุล
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .15/4 ม.2
.ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 04/01/2547
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09039

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09039

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software