ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09042 เลขประจำตัวนักเรียน 25921
ชื่อ-สกุล นายณัฐพัชญ์ จิรโชติภาณุวงศ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .158/1 ม.5
.ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 04/03/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09042

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09042

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software