ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09045 เลขประจำตัวนักเรียน 25924
ชื่อ-สกุล นายปัญจพล นะธะศิริ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .95 ม.10
.ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 0871185146
E-Mail วันเกิด 08/05/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09045

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09045

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software