ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09055 เลขประจำตัวนักเรียน 25934
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงกนกวรรณ เสาแก่น
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .141/3 ม.ม.1 ถ.นาโสม-ซับตะเคียน
.ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล
.15190   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 26/04/2547
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09055

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09055

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software