ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09056 เลขประจำตัวนักเรียน 25935
ชื่อ-สกุล นางสาวกรกนก เฉิดจินดา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .71/8 ม.2 ซ.- ถ.สระบุรี-หล่มสัก
.ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ 0869709682
E-Mail วันเกิด 12/01/2547
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09056

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09056

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software