ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09069 เลขประจำตัวนักเรียน 25947
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงพัชฌา ทาสี
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .25/3 ม.5
.ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง
.   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 28/11/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09069

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09069

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software