ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09084 เลขประจำตัวนักเรียน 25962
ชื่อ-สกุล นายธนพนธ์ มอญพันธุ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .128 ม.3 ซ.- ถ.หนองน้ำใส-ท่ามะนาว
.ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 22/07/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09084

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09084

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software