ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09086 เลขประจำตัวนักเรียน 25964
ชื่อ-สกุล เด็กชายธนภัทร สมบุญทวงษ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .79 ม.1 ซ.- ถ.สระบุรี-หล่มสัก
.ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 14/11/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09086

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09086

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software