ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09091 เลขประจำตัวนักเรียน 25969
ชื่อ-สกุล เด็กชายพีรพล ศรีงาม
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .114 ม.10 ซ.- ถ.-
.ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 19/06/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09091

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09091

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software