ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09098 เลขประจำตัวนักเรียน 25976
ชื่อ-สกุล เด็กชายอโณทัย ชัยกุล
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .172 ม.2
.ต.เขารวก อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์ 036790830
E-Mail วันเกิด 12/11/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09098

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09098

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software