ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09100 เลขประจำตัวนักเรียน 25978
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงกฤษณา อามีน
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .147 ม.3
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 036686020
E-Mail วันเกิด 11/10/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09100

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09100

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software