ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09142 เลขประจำตัวนักเรียน 26022
ชื่อ-สกุล นางสาวจันทิมา พิศกระโทก
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .2 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 24/06/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09142

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09142

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software