ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09145 เลขประจำตัวนักเรียน 26025
ชื่อ-สกุล นางสาวณัชชารี ประวัติตานนท์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .9 ม.4 ถ.สุระนารายณ์
.ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล
.15190   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 04/09/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09145

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09145

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software