ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09225 เลขประจำตัวนักเรียน 26097
ชื่อ-สกุล นายณัฐวุฒิ ทำทอง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .3 ม.5
.ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 16/06/2543
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09225

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09225

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software