ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09230 เลขประจำตัวนักเรียน 26101
ชื่อ-สกุล เด็กชายธีรพงศ์ เกิดมี
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .33 ม.8 ซ.- ถ.-
.ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 0979350834
E-Mail วันเกิด 07/02/2547
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09230

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09230

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software