ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09253 เลขประจำตัวนักเรียน 26124
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงศิริกร อ่อนน้อม
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .92/4 ม.6 ซ.- ถ.-
.ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 0625295001
E-Mail วันเกิด 30/01/2547
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09253

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09253

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software