ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09289 เลขประจำตัวนักเรียน 26160
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงฉัตรพร ภูมรินทร์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .70 ม.7
.ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 30/04/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09289

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09289

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software