ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09292 เลขประจำตัวนักเรียน 26163
ชื่อ-สกุล นางสาวธนาภรณ์ ผมงาม
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .317/1 ม.6
.ต.แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 14/05/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09292

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09292

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software