ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09297 เลขประจำตัวนักเรียน 26168
ชื่อ-สกุล นางสาวพลอยรัตนา ศรสวรรค์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .190 ม.5
.ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 03/06/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09297

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09297

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software