ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09301 เลขประจำตัวนักเรียน 26172
ชื่อ-สกุล นางสาววัลลิภา มีแก้ว
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .208 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 036793097
E-Mail วันเกิด 25/09/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09301

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09301

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software