ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09306 เลขประจำตัวนักเรียน 26177
ชื่อ-สกุล นางสาวองค์อร จันเครือเกิด
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .39/3 ม.8
.ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 17/08/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09306

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09306

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software