ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09315 เลขประจำตัวนักเรียน 26186
ชื่อ-สกุล เด็กชายณัชพล สงวนศักดิ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .99-100 ม.4 ถ.สุรนารายณ์
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 036630967
E-Mail วันเกิด 27/11/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09315

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09315

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software