ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09322 เลขประจำตัวนักเรียน 26193
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .155 ม.4 ซ.เทศบาล1 ถ.คชเสนีย์
.ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ 056713557
E-Mail วันเกิด 12/09/2547
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09322

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09322

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software