ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09326 เลขประจำตัวนักเรียน 26197
ชื่อ-สกุล นางสาวเด็กหญิงจารุภัทร บุญจันอัด
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .106/1 ม.10
.ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ 0850544149
E-Mail วันเกิด 13/03/2547
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09326

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09326

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software