ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09335 เลขประจำตัวนักเรียน 26206
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงตริยาภรณ์ แข็งกระบือ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .408 ม.18
.ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ
.66150   โทรศัพท์ 0879750166
E-Mail วันเกิด 14/07/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09335

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
26206
MB09335
BC019919
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน
21/05/2562
24/05/2562
26206
MB09335
BC018265
แนวข้อสอบGATภาษาอังกฤษ
21/05/2562
24/05/2562

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09335

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software