ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09378 เลขประจำตัวนักเรียน 26249
ชื่อ-สกุล นางสาวกรนันท์ นันทเสน
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .98/7 ม.4
.ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต
.   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 12/05/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09378

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09378

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software