ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09397 เลขประจำตัวนักเรียน 26268
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงมณีรัตนา อุ่นเสนา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .70/1 ม.5 ซ.- ถ.สระบุรี-หล่มสัก
.ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ 056921065
E-Mail วันเกิด 01/10/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09397

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09397

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software