ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09446 เลขประจำตัวนักเรียน 26318
ชื่อ-สกุล นางสาวเกศกนก สอาดเอี่ยม
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .55 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.เขารวก อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 17/11/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09446

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09446

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software