ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09483 เลขประจำตัวนักเรียน 26355
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงรุ่งทิวา นามเกียรติ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .197 ม.4
.ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 0811883537
E-Mail วันเกิด 01/10/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09483

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
26355
MB09483
BC019430
บุกแดนฝัน
03/08/2560
07/08/2560
26355
MB09483
BC019441
สงครามเจ้าอเวจี
03/08/2560
07/08/2560

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09483

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software